سلام به همه دختر پسرای گل هموطن و غیر هموطن
مخصوصا قشر زحمت کش دانشجویی
چه خبر از داشنگاه
چه خبر از امتحانات؟


خیلی دلم برای شما و اینجا تنگ شده بود. به خاطر امتحانات کمر شکن و پروژه های متعدد قرار بود تا آخر این ماه پامو اینجا نزارم . اما نشد . امروز دلم یهو خواست که آپ کنم!! و این کارو کردم. کسی رو برای این آپ خبر نمیکنم چون من خیلی وقت که وبلاگ دوستام نرفتم برای همین این نهایت پرویی که برم وبشون و بگم که آپم!! برای همین فقط اونایی که تو مسنجرم ادد هستن یه آف میزارم !!

حالا پست امروز.....

 


با توجه به اینکه اخیرا در برخی از خانه های دانشجویی موش مشاهده شده و موجبات سلب آرامش و آسایش و گاهی رعب و وحشت دانشجویان عزیز را فراهم کرده است بدین وسیله نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده برای مقابله با موش به این شرح می باشد.

به محض مشاهده موش در اتاق یکی از اقدامات را انجام دهید:

1-  روش کامل دانشجویی : پس از هماهنگی با هم اتاقیهایتان , با کشیدن جیغ بلند دسته جمعی در را باز کنید و از اتاق خارج شوید و دیگر هرگز به آن اتاق باز نگردید!

2-  روش سرخپوستی : مقداری وسایل آتشزا را وسط اتاق جمع کنید و آتش بزنید تا موش با دود آن خفه شود. اگه نشد موارد بند "1" را انجام دهید.

3-  روش معرفتی : به موش بگویید که در صورت خارج نشدن وی خودکشی خواهید کرد. اگر با معرفت باشد از اتاق خارج خواهد شد در غیر اینصور موارد بند "1" را اجرا کنید.

4-  روش تعارفی : به موش تعارف کنید که شب پیش شما بماند احتمالا شرمنده میشود و پیش شما نمیماند در صورتی که تعارف شما را پذیرفت بند "1" را اجرا کنید.

5-  روش دموکراتیک : پس از شرح فواید گفتمان برای موش از او خواهش کنید که اتاق را ترک کند اگر موش قبول نکرد بند "1" را اجرا کنید.

6-     روش نه چندان دانشجویی : یکی از گربه هایی را که در کوچه و پی غذا میگردد برای شام به منزل خود دعوت کنید.

  7-  روش کمپینگ : در میان دوستانتان هر که خانه بهتری دارد انتخاب کنید و به صورت دسته جمعی تا آخر ترم به خانه او بروید در صورتی که در خانه آنها هم موش مشاهده شد به بند "3" مرجعه کنید!!

8-  روش روانشناسی : به کارهای روزانه خود بپردازید و به موش بی محلی کنید او احتمالا ناراحت میشود و خارج خواهد شد در صورتی که این کار جواب نداد راهی جز مراجعه به بند "9" برای شما باقی نخواهد ماند.

9-  روش فاشیستی :مقداری از کباب سلف دانشگاه را در مسیر او قرار دهید تا از آن بخورد. این روش احتمالا خطا ندارد و اصلا نیازی به مراجعه بندهای دیگر ندارید!!

 

جدا ماها خیلی پوست کلفتیم که با خوردن اون آشغالا هنوز هم زنده ایم

 

در آخر هم گلین جون منو به یه بازی دعوت کرده که من تو پست بعدیم این بازی رو اجرا میکنم.
این وضع امتحان دادن دیگه خیلی توهین امیزه
این همه توهین رو قبول می کنن که چی بشن اخر؟
البته اینا دکتر مهندس میشن و به دنیا حکومت می کنن
مث ما که نیستن
درس می خونیم که تازه بشیم بیکار