شناخت شخصیت شوهر
آیا فکر می کنید که شوهر خود را بخوبی می شناسید؟

 مت زیر رو برای شما اماده کردم تا با خوندن اون بتونید با شخصت شوهرتون بخوبی آشنا بشید


 

شوهر شناسی سنتی

 

اگر شوهرتان شبها دیر به منزل می آید لابد کار دارد اگر شما بیرون کار میکردید به احتمال زیاد دیرتر از او می آمدید.

اگر شوهرتان اجازه نمیدهد هرجاکه دوست دارید بروید خداروشکر کنید که اجازه میدهد نفس بکشید.اگر شوهرتان به شما خرجی نمیدهد لابد خرجهای مهم تر از منزل دارد پس جیکتان در نیاید.

اگر شوهرتان به کوچکتریت حقوق زنان بی توجه است حقتان است چون اگر تحویلتان بگیردخود شما به او زن ذلیل می گویید.

اگر شلوار شوهرتان چند تا شد یعنب هم زمان با چند زن دیگر تشکیل زندگی داده خوشحال باشید که میتواند از پس چند زن برآید مگر اوایل ازدواج همین مردانگی او را دوست نداشتید؟

اگر هیچوقت هدیه ای از شوهرتان نگرفتید رویتان را زیاد نکنید چون او خود بهترین هدیه برای شماست.(بهترین هدیه ای که شما رو تحمل میکند.)

اگر شوهرتان به شما اجازه کار در بیرون منزل نمیدهد ا او سپاسگزار باشید واگر این اجازه را میدهد از اینکه شما را قابل دانسته تا هم در بیرون و هم در منزل کار کنید روزی چند بار از او تشکر کنید.

 

شوهر شناس مدرن

 

اگر شوهرتان شبها دیر به منزل می آید درب را به هیچ وجه باز نکنید در ضمن مبلغ مهریه و قیمت جدید سکه را به یادآوری کنید.

اگر شوهرتان موافق نیست هر جاکه میخواهید برویدمگر شما منتظر اجازه او بودید؟بروید و بعد هم غر بزنید که از زندگی بدون تنوع خسته شده اید.

اگر شوهرتان موافق کار بیرون از منزل هست از زیر کار کردن در بروید و بگویید که کارتان را دوست ندارید(در ضمن آموزش جارو کردن و غذا پختن به شوهرتان فراموش نشود "هرچند که آقایون همه را بلد هستند")

اگر شوهرتان موافق کار کردن بیرون از منزل نیست خانه را به گند بکشید بی حوصلگی و افسردگی خود را دائمی نشان ئهیئ تا شما را به کار بیرون ار منزل تشویق کند.

 

مطمئن باشید با انجام رفتارهای فوق شوهرتان هیچ وقت هوس تجدید فراش به ذهن خود راه نخواهد داد.(اگر به فکر فسخ ازدواج اول نیافته!‌)

 

نتیجه گیری اخلاقی

 

زنان سنتی هر چه سرشان بیاید حقشان است چون لیاقت شوهر مهربان و زحمتکش را ندارند.

زنان مدرن لیاقت هیچ چیز را ندارند چون از زن ذلیل بودن مردانشان سو استفاده میکنند.

 

 

شاد باشین...