آیت الله بهاء الدینی (ره):
اکنون آقای بهجت ثروتمندترین مرد جهان (از نظر معنویت) است.
♡❤
آیت الله بهجت(ره):
نگاه تند به زیردست برای ترساندن او، آزاررسانی از نوع حرام است؛
و تبسم به عاصی و گناه‌کار برای تشویق، یاری بر معصیت است