آیت الله بهجت (رحمة الله علیه) :
گوی سبقت را نماز شب خوانها ربودند ... مخفیانه !