دفترخاطرات

بعد از مدتها سراغ دفتر خاطرات قدیمی ام رفتم و با دیدن هرصفحه از اون، کل ماجراهای اون سالها دوباره برام زنده شدن.

ولی چقدر خنده داره

عاشقی تو سنین پایین ، فقط یک دوست داشتن بچه گونست


نیاز سرکشم که از درون مرا می کاهد
و از برون ترا
نجوای کودکانه ایست که هنوز
نام تورا تکرار می کند

گرگ و میشی ست از چنگ شب گریخته
به دامان صبح نیاویخته
جنینی که در انتظار بی حاصل
پیرتر و پیرتر می شود

شعری برایم بگو
شعری برای خستگی هایم
و نامردمی ها که دیده ام
نوازش کن زخم هایم را
پیش از دستانم
باز کن گره ی ابروانت را
پیش از گیسوانم
گوش کن به آوای قلبم
پیش از قصه هایم
نگاهت را به دست خیرگی ام بسپار..

من دردهایم را دانه دانه برایت گریستم
که هرگز نپرسی
چرا غمگینم

دلنوشته عاشقانه

دستم را بگیر
از روشنایی ها برایم بگو
تکرار کن مهربانیت را
تکرار تکرار
همچون قصه رنج های من
که تکرار می شوند

من خواهش پاک محبت را
چون چهره کریه ضعف
پنهان نمی کنم

در این تاریکی
در این هیاهوی ظلمت
برای ذره ای نور
به سوی تو آمده ام
نیاز معصومم را
به مهمانی آفتاب ببر..