وازه " فمنیسم " برای شما آشناست؟

برای شما چه معنی میده

اگر مرد باشید می گید که ، همیشه زن از مرد کمتر بوده و جزو مایملک مرد بحساب میاد

واقعا چه فرقی بین زن و مرد وجود داره؟وقتی کلمه فمنیسم به گوشمون میرسه چه احساسی میکنیم
یاد حقوق از دست رفته زنان می افتیم یا تند رویهای عجولانه و نابخردانه انها
در جایی خوندم که تهمینه میلانی در مصاحبه ای ذکر کرده بود فمنیسم در ایران
هنوز نمرده من این سوال برایم مطرح شد که تنها به واسطه یک فیلم میتوان حقوق
زنان را به یاد اورد؟
تو کشور ما نصف بیشتر جمعیت را زنان تشکیل می دهند من همیشه کمبود امکانات خاص ویژه
زنان را احساس می کنم زنها به دلیل فیزیک و شرایط اجتماعی اسیب پذیر تر هستند ولی چه
امکاناتی برای زنان در نظر گرفته شده
خود من شخصا به فمنیسم اعتقادی ندارم ولی معتقدم زنها به عنوان یک انسان سهمی از زندگی
اجتماعی و شخصی خودشون دارند از گذشته این باور در بین ما وجود داشته که هر جا که زنی هست
حتما زیر سایه مردی قرار دارد که اگر غیر از این باشد فشار جامعه ان زن را طرد میکند
در ابتدا سایه پدر و بعد سایه همسر
زن در جامعه ما تنها و مستقل ناهنجاری محسوب میشود
در جوامع غربی هم زن دچار مشکلاتی است که نوع ان تغییر کرده
خود من اعتقاد دارم اگر جریان فمنیستی از روال عادی خارج و به شکل افراطی در نمی امد
به قولی از لبه دیگر پشت بام نمی افتاد الان ثمره بهتری داشت
در خارج فمنیست بصورت افراطی و با طرد کامل جنس مخالف همراه شده
بطوری که به جای سعی در بدست اوردن مراتب اجتماعی بالاتر و پذیرش مسئولیتهای
مهم تنها به جنبه جنسی ان توجه شده طوریکه انگار خود زنان هم مایلند تنها به عنوان
وسیله سکس مورد توجه قرار گیرند

متاسفانه این تبعیض بین زن و مرد، باعث از بین رفتن حقوق حقه زنان شده است البته خود زن نیز در این مسئله بسیار مقصر است چراکه خود انها علاقه دارند که چنین باشد.